اپلیکیشن AnyCopy Plus : ذخیره متن های کپی شده در اندروید

AnyCopy Plus

AnyCopy Plus اپلیکیشنی برای گوشی‌های اندروید است که به کمک آن می‌توانید آرشیوی از متن‌های کپی شده در اندروید داشته باشید.

بیشتر بخوانید دربارهاپلیکیشن AnyCopy Plus : ذخیره متن های کپی شده در اندروید