توصیه‌های بی ام و برای رانندگی در زمستان

5ce5bf77-fc1e-446c-bc7a-66975a9321a8

رانندگی در فصول سرد متفاوت از رانندگی در فصول گرم است. رعایت نکات ایمنی در زمستان، از الزامات انکار نشدنی سفر است. بیشتر بخوانید دربارهتوصیه‌های بی ام و برای رانندگی در زمستان