۳۲ عضو گروه‌های تلگرام و شبکه‌های اجتماعی در هرمزگان دستگیر شدند

تلگرام
به گفته‌ی رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی هرمزگان، ۳۲ نفر از مدیران کانال‌های تلگرام و کاربران شبکه‌های اجتماعی در هرمزگان دستگیر شدند. بیشتر بخوانید درباره۳۲ عضو گروه‌های تلگرام و شبکه‌های اجتماعی در هرمزگان دستگیر شدند