تأثیر تنگدستی بر رشد سلول‌های خاکستری مغز

سلول‌های خاکستری

جدیدترین پژوهش‌ها ثابت کرده‌اند که فقر و محیط ناآرام نقشی مستقیم در ایجاد اختلالات یادگیری بین کودکان ایفا می‌کنند. اما این تأثیر چیست و چگونه می‌توان با آن مبارزه کرد؟ بیشتر بخوانید دربارهتأثیر تنگدستی بر رشد سلول‌های خاکستری مغز

تعیین سن مغز انسان با استفاده از هوش مصنوعی

سن مغز انسان

ماشین یادگیری عمیق با استفاده از اسکن‌های MRI می‌تواند سن مغز انسان را تعیین کند. با پروگرمینگ همراه باشید. بیشتر بخوانید دربارهتعیین سن مغز انسان با استفاده از هوش مصنوعی

تحریک الکتریکی مغز انسان می تواند خاطرات از یاد رفته را بازیابی کند

تحریک الکتریکی مغز

دانشمندان دریافته اند اعمال شوک های الکتریکی ضعیف به مغز که به آنها پالس های تحریک مغناطیسی ترانس کرانیال می گویند، باعث یادآوری خاطرات جدید می شود. در واقع گویی مغز خاطرات نزدیک را به حالتی نهفته فرو می برد و در پس زمینه ذهنی نگهداری می شوند، اما به سرعت و با ایجاد شرایط مناسب، دوباره قابل بازیابی و یادآوری خواهند بود.

بیشتر بخوانید دربارهتحریک الکتریکی مغز انسان می تواند خاطرات از یاد رفته را بازیابی کند