تعیین سن مغز انسان با استفاده از هوش مصنوعی

سن مغز انسان

ماشین یادگیری عمیق با استفاده از اسکن‌های MRI می‌تواند سن مغز انسان را تعیین کند. با پروگرمینگ همراه باشید. Read more about تعیین سن مغز انسان با استفاده از هوش مصنوعی

تحریک مغز انسان به منظور بازگردانی حافظه کوتاه مدت

حافظه کوتاه مدت

دانشمندان به‌تازگی موفق تحریک مغز با پالس‌های مغناطیسی شده‌اند که این کار می‌تواند در بهبود عملکرد حافظه کوتاه مدت مفید باشد.  Read more about تحریک مغز انسان به منظور بازگردانی حافظه کوتاه مدت