تعیین سن مغز انسان با استفاده از هوش مصنوعی

سن مغز انسان

ماشین یادگیری عمیق با استفاده از اسکن‌های MRI می‌تواند سن مغز انسان را تعیین کند. با پروگرمینگ همراه باشید. بیشتر بخوانید دربارهتعیین سن مغز انسان با استفاده از هوش مصنوعی

تحریک مغز انسان به منظور بازگردانی حافظه کوتاه مدت

حافظه کوتاه مدت

دانشمندان به‌تازگی موفق تحریک مغز با پالس‌های مغناطیسی شده‌اند که این کار می‌تواند در بهبود عملکرد حافظه کوتاه مدت مفید باشد.  بیشتر بخوانید دربارهتحریک مغز انسان به منظور بازگردانی حافظه کوتاه مدت