چرا همیشه نمی‌توانیم مدیریت زمان خوبی داشته باشیم

 مدیریت زمان
مدیریت زمان کاری است که هر فردی می‌خواهد در آن بهترین عملکرد را داشته باشد. اما گاهی اوقات مشکلاتی به وجود می‌آید. بیشتر بخوانید دربارهچرا همیشه نمی‌توانیم مدیریت زمان خوبی داشته باشیم

مدیر عاملی در بیراهه؛ تیم کوک به سندرم بالمر دچار شده است

apple-ceo-tim-cook-fighting-fbi-on-terrorism-800x450

چه می شود وقتی یک مدیر عامل آینده نگر به هر دلیلی شرکتی را ترک می کند؟ بیشتر اوقات، ریشه خلاقیت و نوآوری خشک می شود و کم پیش می آید شخصی پیدا شود که بتواند آن را دوباره به شکوه سابقش برگرداند. بیشتر بخوانید دربارهمدیر عاملی در بیراهه؛ تیم کوک به سندرم بالمر دچار شده است