ناتوانی دادستانی کشور در مورد برخورد با کانال های فاقد مجوز

tehran_telegram

معاون دادستان کشور در مورد الزام کانال‌های خبری دارای ۵ هزار عضو در تلگرام به دریافت مجوز بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی اظهار کرد:با توجه به اینکه تلگرام از قوانین جمهوری اسلامی ایران تبعیت نمی کند اجرای این مصوبه شورای عالی فضای مجازی در عمل با مشکل مواجهه خواهد شد.

بیشتر بخوانید دربارهناتوانی دادستانی کشور در مورد برخورد با کانال های فاقد مجوز