آشنایی با مفهوم شبکه های عصبی با سرویس Google A.I. Experiments

Google A.I. Experiments

گوگل به تازگی سرویس Google A.I. Experiments را برای آموزش عموم در مورد شبکه‌های عصبی مصنوعی به صورتی جذاب و عامه پسند، شروع کرده است. این سرویس به شما اجازه می‌دهد آهنگ بسازید، عکس بگیرید، نقاشی و کارهای دیگر کنید تا به این طریق در آزمایش‌های وب مبتنی بر هوش مصنوعی نقشی داشته باشید.با  پروگرمینگ  همراه باشید. بیشتر بخوانید دربارهآشنایی با مفهوم شبکه های عصبی با سرویس Google A.I. Experiments