تراشه ای ۱۰۰ هزار تومانی قرار است مانع دزدیده شدن ماشین های قدیمی در ایران شود

car-dozd-1

آمار سرقت خودرو در کشورمان قابل توجه است و پیگیری و مجازات سارقان خودرو و لوازم درون آن سالانه بودجه و وقت زیادی را از دستگاه های اجرایی و قوه قضاییه می گیرد. بیشتر بخوانید دربارهتراشه ای ۱۰۰ هزار تومانی قرار است مانع دزدیده شدن ماشین های قدیمی در ایران شود