چالش تشخیص کاربران در دیوار طی مسابقات ACM ICPC

ACM

در حاشیه مسابقات ACM ICPC در دانشگاه شریف، کارگاه تشخیص کاربر در دیوار ارائه و به چالش‌های پیرامون این مسئله‌ و راه‌حل آن پرداخته شد. با پروگرمینگ همراه باشید. بیشتر بخوانید دربارهچالش تشخیص کاربران در دیوار طی مسابقات ACM ICPC