آیا می دانستید تفاوت مابین sudo و su در لینوکس چیست؟

آیا می دانستید تفاوت مابین sudo و su در لینوکس چیست؟

کمتر کاربر سیستم عامل گنو/لینوکس را می توان یافت که هر روز از دستورات sudo و su در ترمینال استفاده نکند. به طور کلی، sudo فقط یک دستور با سطح دسترسی ریشه (Root Privilege) را اجرا می‌کند در صورتی که دستور su اقدام به ساخت یک Shell به صورت موقتی با سطح دسترسی های مد نظر ایجاد می کند و این در حالی است که هم sudo و هم su، هر دو امتیازات روت را به طرق مختلف به کاربرها منتقل می کنند. ولی واقعا تفاوت این دو در چیست؟ با  پروگرمینگ  همراه باشید تا پاسخ این سؤال را پیدا کنید. بیشتر بخوانید دربارهآیا می دانستید تفاوت مابین sudo و su در لینوکس چیست؟