مایکروسافت رسما به لینوکس پیوست (مایکروسافت هم لینوکسی شد)

screen_shot_2016-11-16_at_9-43-32_pmپانزده سال قبل مدیرعامل مایکروسافت لینکوس را سرطان می‌نامید اما حالا اوضاع فرق کرده است. این شرکت بزرگ تکنولوژی حالا به بنیاد لینوکس پیوسته است.  گزارش اختصاصی پروگرمینگ

بیشتر بخوانید دربارهمایکروسافت رسما به لینوکس پیوست (مایکروسافت هم لینوکسی شد)