هوش مصنوعی مایکروسافت تصاویر را برای افراد نابینا توصیف می‌کند

capture

مایکروسافت در حال توسعه هوش مصنوعی است که بتواند تصاویر موجود در ورد و پاورپوینت را تحلیل کند و توصیفی در مورد تصاویر ارائه دهد. بیشتر بخوانید دربارههوش مصنوعی مایکروسافت تصاویر را برای افراد نابینا توصیف می‌کند