سیستم ترجمه هوش مصنوعی گوگل بدون آموزش کار می‌کند

6b6fddcc-3d4a-4974-9312-f2541415e8c7

گوگل پس از تغییر هسته‌ی مرکزی سیستم ترجمه‌ی خود GNMT، اعلام کرده است این سیستم می‌تواند بدون آموزش، عبارات را به زبانی دیگر ترجمه کند.

بیشتر بخوانید دربارهسیستم ترجمه هوش مصنوعی گوگل بدون آموزش کار می‌کند