سرویس VDSL به ایران رسید

blogimage_vdsl2-760x400

معاون مخابرات منطقه تهران با اشاره به منسوخ شدن خدمات ADSL گفت: جدیدترین روش فعلی اینترنت پرسرعت به مشترکان خانگی با مصرف خاص VDSL است که تا سرعت ۷۰ مگ را ارائه می‌کند. بیشتر بخوانید دربارهسرویس VDSL به ایران رسید