مدیر عاملی در بیراهه؛ تیم کوک به سندرم بالمر دچار شده است

apple-ceo-tim-cook-fighting-fbi-on-terrorism-800x450

چه می شود وقتی یک مدیر عامل آینده نگر به هر دلیلی شرکتی را ترک می کند؟ بیشتر اوقات، ریشه خلاقیت و نوآوری خشک می شود و کم پیش می آید شخصی پیدا شود که بتواند آن را دوباره به شکوه سابقش برگرداند. بیشتر بخوانید دربارهمدیر عاملی در بیراهه؛ تیم کوک به سندرم بالمر دچار شده است