ربات کشاورز وارد مزارع خواهد شد

723561

هر چه اطلاعات کشاورزان از وضعیت دقیق محصولاتشان بیشتر شود، نیاز کمتری به استفاده ی مداوم از کودهای شیمیایی، آفت کش ها یا حتی آب خواهند داشت. این موضوع انگیزه ی ایجاد پلتفرم ربات کشاورز Thorvald است که در ابتدا در دانشگاه علوم زیستی نروژ توسعه یافت. این ربات اخیرا با کمک دانشمندان دانشگاه لینکلن بریتانیا می تواند بیشتر به کمک کشاورزان آید.

این ربات در حال حاضر با کنترل ریموت رادیویی اجرا شده و طبق گزارش ها به سادگی قادر به طی کردن زمین های ناهموار است، دلیل این امر فریم انعطاف پذیر ربات می باشد که به هر چهار چرخ آن امکان می دهد در تماس مداوم با زمین باشند. این ربات با یک بار شارژ می تواند تا ده ساعت اجرا شود.

اما گروه لینکلن در نظر دارند این ربات را با سنسورها و نرم افزارهایی مجهز کنند که به آن اجازه ی پرسه زدن خودکار در مزارع را بدهد و سیستم هدایت چهار چرخ آن به گونه ای ماهرانه بتواند بین محصولات بدون آسیب رساندن به آنها حرکت کند.

723560

برای این کار، این ربات از سنسور COSMOS (سیستم مشاهده ی رطوبت خاک با اشعه ی کیهانی) برای اندازه گیری دقیق میزان رطوبت خاک استفاده خواهد کرد. از این داده ها برای ایجاد یک نقشه ی شبکه ای با وضوح بالا از مزرعه استفاده شده که توزیع رطوبت را نشان می دهد. با تحلیل این نقشه، کشاورزان می توانند تشخیص دهند کدام نقطه از مزرعه نیاز به آب بیشتر دارد.

این ربات می تواند به سنسورهای دیگری نیز مجهز شود که بتوانند سایر پارامترهای خاک و کیفیت محصول را اندازه گیری کنند و همچنین ابزارهایی برای آن طراحی شود که به آن اجازه ی اجرای فعالیت هایی مانند بذرپاشی، وجین و سمپاشی را بدهد.

برچسب ها: ربات, ربات کشاورز, کشاورز, مزارع,

« تبلیغات »

« تبلیغات »

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *